Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 1. Wie we zijn.

Wanneer we in dit Privacybeleid de term “Organisator” gebruiken, bedoelen we de Lindefeesten die de Diensten gebruiken om evenementen op te zetten voor consumenten die onze Diensten gebruiken (a) om informatie over evenementen te vinden of evenementen bij te wonen (“Consumenten”) of (b) om wat voor reden dan ook. Organisators, Consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

Heb je vragen of opmerkingen, laat dit ons dan weten.

 1. Onze Privacyverklaring.

2.1 Toepassing.

In dit Privacybeleid wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot gegevens die worden verzameld van Gebruikers op of via de Diensten en die kunnen worden gekoppeld aan of betrekking hebben op een specifieke persoon, en/of die kunnen worden gebruikt om die persoon te identificeren (“Persoonsgegevens”). Wij nemen de privacy van je Persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld. Lees dit Privacybeleid goed door, aangezien het belangrijke informatie bevat over jouw Persoonsgegevens en andere informatie.

“Niet-persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Privacybeleid is daarom alle informatie die geen betrekking heeft op een persoon en/of niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Wanneer je gebruikmaakt van de Diensten, kunnen wij Niet-persoonsgegevens verzamelen. De beperkingen en vereisten in dit Privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan van Persoonsgegevens zijn niet van toepassing op Niet-persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen.

Wanneer je met ons communiceert via de Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. Soms doen we dit voor onze eigen doeleinden en soms namens een Organisator die onze Diensten gebruikt om een evenement te organiseren. Dit is een belangrijk onderscheid voor de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en wordt hieronder in Sectie 16 nader toegelicht.

3.1 Alle gebruikers.

Informatie die jij aan ons verstrekt: Wij verzamelen Persoonsgegevens van alle Gebruikers wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Diensten, zoals wanneer jij je registreert voor toegang tot de Diensten, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, wanneer je reageert op een van onze onderzoeken of gebruikmaakt van bepaalde delen van de Diensten. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres en andere informatie met behulp waarvan Gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Informatie die wij automatisch verzamelen: We verzamelen bovendien automatisch bepaalde technische gegevens die naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee je toegang verkrijgt tot de Diensten (“Automatische gegevens”). Deze Automatische gegevens omvatten, zonder beperking, een unieke id die is gekoppeld aan je toegangsapparaat en/of -browser (waaronder, bijvoorbeeld, je IP-adres (Internet Protocol)), kenmerken van je toegangsapparaat en/of -browser, statistieken over je activiteiten op de Diensten, informatie over hoe je bij de Diensten bent gekomen en gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags, lokale gedeelde objecten, webopslag en andere vergelijkbare technologieën. In ons Cookiebeleid vind je meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.

Wanneer jij je registreert voor de Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens naar ons verzendt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (waaronder Niet-persoonsgegevens verzameld van derden) aan jouw Persoonsgegevens koppelen. In dat geval behandelen we dergelijke gecombineerde gegevens als je Persoonsgegevens totdat deze niet meer aan jou kunnen worden gekoppeld of kunnen worden gebruikt om jou te identificeren.

3.2 Organisators.

Als je een Organisator bent, verzamelen we extra Persoonsgegevens van je.

Informatie die jij aan ons verstrekt: In sommige gevallen kunnen we je creditcardgegevens verzamelen (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn, om zeker te zijn van bepaalde betalingen. Daarnaast verzamelen we, als je gebruikmaakt van onze diensten voor betalingsverwerking, bepaalde financiële gegevens van je (bijv. je bankrekening of een adres om cheques naartoe te sturen) voor zover nodig om betalingen mogelijk te maken en met het oog op belastingafdracht (bijv. je Burgerservicenummer).

Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals websites van derden, je bank, onze betalingsverwerkingspartners en kredietinstellingen.

3.3 Consumenten.

We verzamelen aanvullende Persoonsgegevens van u als Consument, soms voor onze eigen doeleinden en soms namens een Organisator (zie Sectie 16 hieronder voor meer informatie).

Informatie die u verstrekt via Lindefeesten-eigendommen of -applicaties: Als jij je registreert voor een betaald evenement, verschaf je financiële gegevens (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn. Daarnaast kunnen Organisators registratiepagina’s voor evenementen maken om vrijwel alle mogelijke gegevens van Consumenten te verzamelen in verband met registratie voor een evenement van de Organisator dat op de Diensten in de evenementenlijst staat. Lindefeesten heeft geen controle over het registratieproces van een Organisator of de Persoonsgegevens die zij verzamelen. Persoonsgegevens die namens Organisators worden verzameld, worden aan de Organisator van het evenement in kwestie geleverd overeenkomstig “Hoe we jouw Persoonsgegevens openbaar maken en overdragen: Organisators” hieronder.

Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals Organisators, andere Consumenten, integraties van sociale media of van derden, de bank waarbij je een creditcard hebt, onze betalingsverwerkingspartners of andere derden.

 1. Hoe we jouw Persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Wij kunnen de Persoonsgegevens als volgt gebruiken:

 

4.1 Specifieke reden.

Als je Persoonsgegevens verstrekt om een specifieke reden, kunnen we de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld: als je via e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de Persoonsgegevens die je verstrekt om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen, en sturen we ons antwoord naar het e-mailadres waarvandaan de vraag is verstuurd.

4.2 Toegang en gebruik.

Als je Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten of de functionaliteit daarvan, gebruiken we jouw Persoonsgegevens om je toegang te bieden tot of gebruik te laten maken van de Diensten of de functionaliteit en om jouw gebruik van de Diensten of de functionaliteit te analyseren. Als je bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot je identiteit of kwalificaties om bepaalde delen van de Diensten te gebruiken, gebruiken we die informatie om te beslissen of jou toegang verlenen om dergelijke Diensten te gebruiken en om je doorlopende kwalificaties voor het gebruik van dergelijke Diensten te beoordelen.

Wanneer je tickets koopt, je registreert voor of (vrijwillig) werkt tijdens de Lindefeesten ga je automatisch akkoord met elke vorm van fotografie en beeld- en geluidsopnames. Deze fotografie en opnames mogen voor elk gewenst doel gebruikt worden.

4.3 Interne bedrijfsdoeleinden.

We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, inclusief en zonder beperking om ons te helpen de content en functionaliteit van de Diensten te verbeteren, om de gebruikers van de Diensten beter te leren kennen, om de Diensten te verbeteren, om bescherming te bieden tegen overtredingen, deze vast te stellen of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om jouw account te beheren en om je klantenservice te verlenen, en om de Diensten en onze bedrijfsvoering in het algemeen te beheren.

4.4 Lindefeesten-marketingcommunicatie.

Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kunnen we jouw Persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met je op te nemen voor marketing- en reclamedoeleinden, inclusief en zonder beperking om je te informeren over diensten of evenementen waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn, om promotie- en marketingmateriaal te ontwikkelen en dit aan jou te laten toekomen, en om content en advertenties in of buiten de Diensten te vertonen waarvan wij denken dat die voor jou van belang zou kunnen zijn. Zie “Afmelden van elektronische communicatie” hieronder om te lezen hoe jij je voor Lindefeesten-marketingcommunicatie kunt afmelden.

4.5 E-mails van organisators.

Als jij je hebt geregistreerd voor een evenement op de Diensten, is je e-mailadres beschikbaar. De Lindeeesten is verantwoordelijk voor het verzenden van deze e-mails. Zie ‘Afmelden van elektronische communicatie’ hieronder om te lezen hoe jij je voor communicatie van Organisators kunt afmelden.

4.6 Overige doeleinden.

Als wij van plan zijn Persoonsgegevens te gaan gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, stellen we je op de hoogte van dit voorgenomen gebruik vóór of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, of we vragen je om jouw toestemming nadat de gegevens zijn verzameld, maar voordat ze worden gebruikt.

4.7 Geaggregeerde persoonsgegevens.

We streven er voortdurend naar om onze Gebruikers van de Diensten beter te leren kennen en van dienst te zijn. Daarom doen we vaak onderzoek naar de demografische gegevens van onze klanten, hun interesses en hun gedrag op basis van Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld. Dit onderzoek wordt doorgaans alleen met verzamelde gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd. Zodra Persoonsgegevens een verzamelde vorm hebben, worden ze voor de doeleinden van dit Privacybeleid beschouwd als Niet-persoonlijke gegevens.

 1. Hoe we jouw Persoonsgegevens openbaar maken en overdragen.

5.1 Geen doorverkoop.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we jouw Persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij jouw Persoonsgegevens openbaar kunnen maken, overdragen of uitwisselen met bepaalde derden zonder jou daarvan verder op te hoogte stellen, zoals hieronder uiteengezet.

5.2 Bedrijfsoverdrachten.

Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. Je erkent en stemt ermee in dat een opvolger of nieuwe eigenaar van Lindefeesten het recht behoudt om gebruik te maken van jouw Persoonsgegevens en andere gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid.

5.3 Moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. Onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn verplicht om met de Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacybeleid.

5.4 Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders.

We kunnen jouw Persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens Lindefeesten Persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder andere onze marketingbureaus, databaseserviceproviders, serviceproviders voor back-up en disaster recovery en e-mailserviceproviders. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief Persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies.

5.5 Organisators.

Wanneer je tickets koopt, je registreert voor of een donatie geeft voor een evenement via de evenementpagina of via een bijbehorende inzamelpagina op de Diensten, verstrekken wij de Persoonsgegevens die jij hebt ingevoerd voor het betreffende evenement of de bijbehorende inzamelpagina aan de Organisators hiervan. Voor inzamelpagina’s kunnen we jouw Persoonsgegevens verstrekken aan zowel de Organiserende liefdadigheidsorganisatie van de inzamelpagina, als aan de Organisator van het evenement waaraan de inzamelpagina is gekoppeld. In sommige gevallen kan een Organisator een derde aanwijzen, die al dan niet verbonden is met de Organisator, om namens de Organisator een evenement of inzamelpagina aan te maken. De Lindefeesten kan bijvoorbeeld, en zonder beperking, externe promoters of productiemaatschappijen toestaan evenementen te maken die op de locatie van de Organisator zullen plaatsvinden, via de Lindefeesten-account van de Organisator. In dat geval kunnen we jouw Persoonsgegevens namens de Organisators verstrekken aan de Externe Organisators. We zijn niet verantwoordelijk zijn voor de handelingen van deze Externe Organisators met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Het is belangrijk dat je het betreffende beleid van de Organisators, en indien van toepassing en beschikbaar, de aangewezen Externe Organisators, van een evenement (en de eventuele bijbehorende inzamelpagina) goed doorleest voordat je Persoonsgegevens of andere informatie verstrekt in relatie tot dat evenement of de bijbehorende inzamelpagina.

Evenzo worden je Persoonsgegevens, als je lid bent van een organisatie van een Organisator binnen Lindefeesten, beschikbaar voor de Organisator en worden ze gedeeld met de Externe Organisators die van de Organisator toestemming hebben gekregen om alle leden van de organisatie van de Organisator te bekijken.

5.6 Facebook en andere verbindingen met derden.

Je kunt jouw Lindefeesten-account koppelen aan jouw accounts bij diensten van derden, zoals Facebook. In dat geval kunnen we conform de bepalingen in dit Privacybeleid informatie met betrekking tot jouw account verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan/bewaren. Als je bijvoorbeeld een verbinding maakt met Facebook, slaan we jouw Facebook-id, voornaam, achternaam, e-mailadres, locatie, vriendenlijst en profielfoto op en gebruiken we deze om verbinding te maken met jouw Facebook-account om bepaalde functionaliteit van de Diensten te leveren. We kunnen bijvoorbeeld evenementen aanbevelen waarin jouw Facebook-vrienden zijn geïnteresseerd en de evenementen waarin jij bent geïnteresseerd, of waar jij naartoe gaat, delen met bepaalde groepen mensen, zoals jouw Facebook-vrienden.

5.7 Juridische vereisten.

We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in samenhang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 1. Hoe we jouw Persoonsgegevens opslaan.

Wij kunnen Persoonsgegevens zelf opslaan of dergelijke gegevens kunnen worden opgeslagen door derden aan wie we ze hebben overgedragen conform dit Privacybeleid. Wij ondernemen in onze ogen redelijke stappen om de Persoonsgegevens die via de Diensten worden verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, onbedoelde openbaarmaking, verandering en vernietiging. Geen enkele verzending via een netwerk, server, database of internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet je altijd zorgvuldig nadenken over welke gegevens je elektronisch aan ons verstuurt. Houd hiermee rekening wanneer je Persoonsgegevens via internet openbaar maakt.

 1. Hoe je jouw Persoonsgegevens kunt oproepen, updaten, corrigeren of verwijderen.

Je kunt om toegang verzoeken tot bepaalde Persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kunt ons ook vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, updaten of verwijderen.

Als je een geregistreerde Gebruiker bent, kun je deze rechten uitoefenen door in te loggen en naar de pagina ‘Mijn account’ te gaan. Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gebruikers kunnen deze rechten ook uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen via e-mail of op het onderstaande adres.

Als een Consument een verwijderingsverzoek voor gegevens initieert, is Lindefeesten gemachtigd om Persoonsgegevens van de aanvragende Consument uit de Diensten te verwijderen of te anonimiseren, zelfs als dat betekent dat ze niet langer via de Diensten beschikbaar zijn voor de Organisator. Als je echter Consument bent, begrijp je dat jouw Persoonsgegevens, zelfs als Lindefeesten deze op jouw verzoek of in navolging van dit Beleid verwijdert of anonimiseert, mogelijk nog steeds beschikbaar zijn in de eigen databases van de Organisator, indien deze aan de Organisator zijn verzonden voordat Lindefeesten verwijderings- of anonimiseringsactiviteiten ontvangt of onderneemt.

We zullen alle verzoeken in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving.

 1. Hoelang we jouw Persoonsgegevens bewaren.

We bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als jij de Diensten blijft gebruiken. Je kunt jouw account sluiten door contact met ons op te nemen. We bewaren Persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we jouw Persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze voor een verdere periode blijven bestaan op back-up- of archiefmedia om juridische, wettelijke of belastingredenen, of om legitieme en wettige zakelijke doeleinden.

 1. Cookies, pixeltags, lokaal gedeelde objecten, webopslag en vergelijkbare technologieën.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.

 1. Jouw keuzen.

Je hebt verschillende keuzen als het gaat om jouw Persoonsgegevens:

10.1 De Persoonsgegevens die je verstrekt, beperken.

Je kunt de Diensten gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken (anders dan Automatische gegevens voor zover deze worden gezien als Persoonsgegevens onder toepasselijke wetten) of door de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken. Als je ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken of de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken, kun je bepaalde functies van de Diensten mogelijk niet gebruiken. Zo moet je als Consument bijvoorbeeld je naam en e-mailadres aan de Organisator opgeven wanneer je tickets koopt.

10.2 Afmelden voor elektronische communicatie.

 (a) Lindefeesten-marketingcommunicatie.

 

Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kan Lindefeesten je elektronische communicatie sturen waarin de Diensten zelf of evenementen op de Diensten worden gepromoot of geadverteerd, voor zover jij je hebt geregistreerd voor de Diensten of een ticket en/of registratie voor een evenement op de Diensten hebt gekocht. Je kunt je ook afmelden (“opt-out”) voor deze elektronische communicatie door op de link ‘Afmelden’ onderaan dergelijke elektronische communicatie te klikken. Je kunt bovendien altijd jouw e-mailvoorkeuren beheren door in te loggen (of je aan te melden en vervolgens in te loggen), en op ‘Account’ en ‘E-mailvoorkeuren’ te klikken.

 (b) E-mails van organisators.

Organisators kunnen onze e-mailtools gebruiken om elektronische communicatie te verzenden aan personen in hun e-maillijst, waaronder Consumenten die zich in het verleden hebben geregistreerd voor hun evenementen op de Diensten. Hoewel deze elektronische communicatie via ons systeem wordt verzonden, bepaalt Lindefeesten de content of ontvangers van deze communicatie niet. Organisators mogen onze e-mailtools alleen conform alle toepasselijke wetten gebruiken. Lindefeesten biedt de link ‘Afmelden’ in al deze e-mails, waarmee ontvangers zich kunnen afmelden (“opt-out”) voor elektronische communicatie van een bepaalde Organisator.

 (c) Meldingen van sociale media.

Als je verbinding maakt met je Facebook-account of je aanmeldt voor andere integraties met sociale media waarvan de productfuncties meldingen (d.w.z. updates over wat je vrienden doen op de Diensten) omvatten, zal je deze meldingen ontvangen. Je kunt deze meldingen beheren door je sociale instellingen op privé in te stellen of een dergelijke integratie uit te schakelen.

 (d) E-mails met antwoorden en over transacties.

Bepaalde e-mails van Lindefeesten zijn antwoorden op je vragen. Ben je bijvoorbeeld een Consument, dan moeten we je jouw ticket of registratie namens de Organisator e-mailen wanneer je een ticket of registratie koopt. Een ander voorbeeld is, wanneer je onze klantenondersteuning e-mailt, zullen we je e-mail beantwoorden. Niettegenstaande alles waarvoor jij je hebt afgemeld, blijf je e-mails met antwoorden en over transacties ontvangen. Je kunt het ontvangen van dit soort e-mails alleen stoppen door contact met ons op te nemen. Door ervoor te kiezen helemaal geen elektronische communicatie meer van ons of via ons systeem te ontvangen, ontvang je ook geen updates meer over evenementen die je hebt gemaakt (waaronder betalingsproblemen) of over evenementen waarvoor jij je geregistreerd hebt (waaronder e-mails met jouw tickets). Het is niet raadzaam dit te doen, tenzij je van plan bent de Diensten niet meer te gebruiken, jij je momenteel niet hebt geregistreerd voor een evenement, je momenteel geen evenement organiseert en er geen behoefte aan hebt verdere communicatie van ons of via ons systeem te ontvangen.

 (e) Bewaring.

Het kan achtenveertig (48) uur duren voordat wij een verzoek tot afmelding hebben verwerkt. Zelfs nadat jij je hebt afgemeld voor alle elektronische communicatie, bewaren we jouw Persoonsgegevens conform dit Privacybeleid. We gebruiken deze gegevens echter niet meer om contact met je op te nemen. Organisators die jouw Persoonsgegevens conform dit Privacybeleid hebben ontvangen, mogen deze gegevens echter wel nog gebruiken om contact met je op te nemen overeenkomstig hun eigen privacybeleid, maar ze mogen ons systeem hiervoor niet gebruiken.

 

10.3 Niet volgen.

Op dit moment maken we geen deel uit van enig “Volg-mij-niet”-register waarmee we kunnen reageren op signalen of andere mechanismen van jou in relatie tot het verzamelen van je Persoonsgegevens.

 1. Uitzonderingen.

11.1 Persoonsgegevens die aan derden worden gegeven.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die je via de Diensten of op een andere manier aan een andere Gebruiker of bezoeker geeft, waaronder aan Organisators op evenementpagina’s of gegevens die door jou in openbare gedeelten van de Diensten worden gepubliceerd.

11.2 Links naar derden.

Dit Privacybeleid geldt alleen voor de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd (de “Sites van derden”). Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op de Sites van derden. De links vanuit de Diensten betekenen niet dat wij de Sites van derden steunen of hebben bekeken. Wij stellen voor om direct contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacybeleid.

 1. Kinderen – Children’s Online Privacy Protection Act

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als je jonger dan dertien (13) jaar bent, vragen we je om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. We stimuleren ouders en wettelijke vertegenwoordigers om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons te helpen bij het toepassen van ons Privacybeleid door hun kinderen te instrueren nooit Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten zonder hun toestemming. Als je denkt dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Diensten, neem je contact met ons op. Wij zullen vervolgens proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

 1. Veranderingen in dit Privacybeleid.

De Diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid volledig naar eigen goeddunken op elk moment bij te werken of te wijzigen (tezamen “Wijzigingen”). Wijzigingen van dit Privacybeleid worden op de Site gepubliceerd, waarbij de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ boven aan het Privacybeleid wordt gewijzigd. In bepaalde omstandigheden kan Lindefeesten, maar dit is niet verplicht, je voorzien van een extra kennisgeving van dergelijke Wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of meldingen als onderdeel van de Diensten. Wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ van kracht of enige andere datum die wordt medegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou.

Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat je Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat dergelijke Wijzigingen van dit Privacybeleid van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen. Als je niet akkoord kunt gaan met enige wijziging van dit Privacybeleid, is je enige rechtsmiddel het niet langer benaderen, bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten.